ALGEMEEN

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Beautyhouse Amandine verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Beautyhouse Amandine of om een andere reden persoonsgegevens aan Beautyhouse Amandine verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacyverklaring te verwerken.

Het is geadviseerd om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Amandine Elslander van Beautyhouse Amandine +32 470 46 25 87, beautyhouseamandine@gmail.com, ondernemingsnummer: BE0779793094

2. Welke gegevens worden verwerkt door Beautyhouse Amandine en voor welk doel.

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) Voor- en achternaam, geboortedatum

b) Adresgegevens en eventueel een postadres

c) Telefoonnummer, e-mailadres

d) Eventuele gezondheidsgegevens via een huiddiagnose/intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

2.2 Genoemde persoonsgegevens zijn voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annuleringen daarvan.

b) Uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Beautyhouse Amandine. Afmelding voor mailings is ten allen tijden mogelijk.

c) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

3. Bewaartermijnen van Beautyhouse Amandine: persoonsgegevens worden verwerkt en bewaart tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. 

4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over de privacyverklaring: deze kunnen worden gericht aan eigenaresse van Beautyhouse Amandine.

5. Wijzigingen: de privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is geadviseerd om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.